Return to Cảm biến quang

E3JK

E3JK-TR11 Loại mới, giá rẻ E3JK-RR11 Loại mới, giá rẻ E3JK-RR12 Loại mới, giá rẻ
E3JK-TR11 E3JK-RR11  E3JK-RR12
Cảm biến quang loại thu phát 40 mét, nguồn 24 đến 240 AC/DC, đầu ra rơ le Cảm biến quang loại phản xạ gương 7 mét, nguồn 24 đến 240 AC/DC, đầu ra rơ le Cảm biến quang loại phản xạ gương 6 mét, nguồn 24 đến 240 AC/DC, đầu ra rơ le
E3JK-DR11 Loại mới, giá rẻ E3JK-DR12 Loại mới, giá rẻ E3JK-DS30M1
 E3JK-DR11  E3JK-DR12
 Cảm biến quang loại khuếch tán, khoảng cách phát hiện 2,5 mét, nguồn cấp 24 đế 240 AC/DC, Đầu ra rơ le  Cảm biến quang loại khuếch tán, khoảng cách phát hiện 30 cm, nguồn cấp 24 đế 240 AC/DC, Đầu ra rơ le  Cảm biến quang loại khuếch tán, khoảng cách phát hiện 30 cm
E3JK-R4M1 E3JK-5M1  E3JK-R2M1
 Cảm biến quang loại phản xạ gương 4 mét,  Cảm biến quang loại thu phát 5mét  Cảm biến quang loại phản xạ gương 2 mét,

 

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/cam-bien-quang/e3jk/

0948.956.835