Return to Chọn theo mã

Cảm biến quang

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/cam-bien-quang/

E3FA

E3FA-TN11 E3FA-TP11 E3FA-RN11        Loại thu phát 20m, NPN  Loại thu phát 20m, PNP  Loại phản xạ gương 4m, NPN E3FA-RP11 E3FA-DN11 E3FA-DP11         Loại phản xạ gương 4m, PNP  Loại khuếch tán 100m NPN   Loại khuếch tán 100m PNP E3FA-DN12 E3FA-DP12 E3FA-DN13         Loại khuếch tán 300m NPN …

E3FN

E3FN-P18KDR1-WP-BL  E3FN-P18KDR1-WP-CL E3FN-P18KDR3T-WP-BL       Loại phản xạ khuếch tán 10cm PNP Loại phản xạ khuếch tán 10cm NPN Loại phản xạ khuếch tán 30cm PNP  E3FN-P18KDR3T-WP-CL E3FN-P18KR2-WP-BD E3FN-P18KR2-WP-CD       Loại phản xạ khuếch tán 30cm NPN Phản xạ gương 2 Mét, PNP Phản xạ gương 2 Mét, NPN

E3F3

E3F3-D11 E3F3-D12 E3F3-D31       Loại khuếch tán 100mm, NPN Loại khuếch tán 300mm, NPN Loại khuếch tán 100mm, PNP E3F3-D32 E3F3-R11 E3F3-R12       Loại khuếch tán 300mm, PNP Loại phản xạ gương 3M, light on NPN Loại phản xạ gương 2M, light on NPN E3F3-R31 E3F3-R32 E3F3-R61       Loại …

E3Z

E3Z-B61 E3Z-B62 E3Z-D61        Cảm biến phát hiện chai nhựa trong suốt. Khoảng cách phát hiện 500mm Cảm biến phát hiện chai nhựa trong suốt. Khoảng cách phát hiện 2m Loại khuếch tán 5-100mm, NPN E3Z-D62 E3Z-D81 E3Z-D82       Loại khuếch tán 0-1m, NPN Loại khuếch tán 5-100mm, PNP Loại khuếch …

E3JK

E3JK-TR11 Loại mới, giá rẻ E3JK-RR11 Loại mới, giá rẻ E3JK-RR12 Loại mới, giá rẻ   Cảm biến quang loại thu phát 40 mét, nguồn 24 đến 240 AC/DC, đầu ra rơ le Cảm biến quang loại phản xạ gương 7 mét, nguồn 24 đến 240 AC/DC, đầu ra rơ le Cảm biến quang loại phản xạ gương …

E3JM

E3JM-10M4-G-N E3JM-10M4T-G-N E3JM-DS70M4-G       Loại thu-phát 10m Loại thu-phát 10m có timer Loại khuếch tán 70cm E3JM-DS70M4T-G E3JM-R4M4-G E3JM-R4M4T-G       Loại khuếch tán 70cm, có timer Loại phản xạ gương 4m Loại phản xạ gương 4m, có timer

E3X

E3X-DA11-S E3X-DA41-S E3X-NA11       Bộ khuếch đại digital, ngõ ra NPN Bộ khuếch đại digital, ngõ ra PNP Bộ khuếch đại analog, ngõ ra NPN E3X-NA41 E3X-SD11 E3X-SD41       Bộ khuếch đại analog, ngõ ra PNP Bộ khuếch đại hiển thị số, ngõ ra NPN Bộ khuếch đại hiển thị số …

0948.956.835