Return to Chọn theo mã

Cảm biến nhiệt độ

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/cam-bien-nhiet-do/

E52MY

E52MY-CA10C D6.3MM E52MY-CA15C D6.3MM E52MY-CA20C D6.3MM        Thermocouple, L=100mm, D=6.3mm. 0-900oC  Thermocouple, L=150mm, D=6.3mm. 0-900oC  Thermocouple, L=200mm, D=6.3mm. 0-900oC  Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >> E52MY-CA30C D6.3MM E52MY-CA6D D4.7MM E52MY-CA15D D4.7MM         Thermocouple, L=300mm, D=6.3mm. 0-900oC  Thermocouple, L=100mm, D=4.7mm. 0-400oC  Thermocouple, L=150mm, D=4.7mm. 0-400oC  Xem …

E52

E52-CA1D M6 E52-P10AE  E52-P15A D=3.2        Thermocouple, M6 screw. 0°C ~ 400°C  Pt100. L=100mm, D=4mm. −50°C ~ 250°C  Pt100. L=150mm, D=3.2mm. −200°C ~ 450°C  E52-P20A D=3.2 E52-P35A D=3.2 E52-P50A D=4.8        Pt100. L=200mm, D=3.2mm. −200°C ~ 450°C  Pt100. L=350mm, D=3.2mm. −200°C ~ 450°C Pt100. L=500mm, D=4.8mm. −200°C to 450°C  E52-P50C D=10 …

0948.956.835