Return to Bộ nguồn xung

S8VM

S8VM-03024CD S8VM-05024CD S8VM-10024CD
 S8VM 03024CD S8VM 03024CD    
Bộ nguồn 24VDC 30W 1.3A Bộ nguồn 24VDC 50W 2.2A Bộ nguồn 24VDC 100W 4.5A
Xem chi tiết >> Xem chi tiết >> Xem chi tiết >>
S8VM-15024CD S8VM-30024CD S8VM-60024CD
     
Bộ nguồn 24VDC 150W 6.5A Bộ nguồn 24VDC 300W 14A Bộ nguồn 24VDC 600W 27A
Xem chi tiết >> Xem chi tiết >> Xem chi tiết >>
S8VM-15224CD    
 
Bộ nguồn 24VDC 1520W 65A
Xem chi tiết >>

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bo-nguon-xung/s8vm/

0948.956.835