E6A2-CW3C 100P/R  E6A2-CW3C 360P/R E6A2-CW5C 100P/R
     
Encoder 100P/R, ngõ ra A, B, nguồn 5-12VDC Encoder 360P/R, ngõ ra A, B, nguồn 5-12VDC Encoder 100P/R, ngõ ra A, B, nguồn 12-24 VDC
E6A2-CW5C 200P/R E6A2-CW5C 360P/R E6A2-CW5C 500P/R
     
Encoder 200P/R, ngõ ra A, B, nguồn 12-24 VDC Encoder 360P/R, ngõ ra A, B, nguồn 12-24 VDC Encoder 500P/R, ngõ ra A, B, nguồn 12-24 VDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *