Return to Bộ hiển thị số

K3MA-J

K3MA-J 100-240VAC K3MA-J-A2 100-240VAC K3MA-J 24VAC/VDC
 K3MA J 100 240VAC K3MA J 100 240VAC    
Đầu vào dòng/ áp DC, không có đầu ra, nguồn 100 – 240 VAC Đầu vào dòng/ áp DC, 2 đầu ra rơ le, nguồn 100 – 240 VAC Đầu vào dòng/ áp DC, không có đầu ra, nguồn 24VAC/VDC
K3MA-J-A2 24VAC/VDC    
 
Đầu vào dòng/ áp DC, 2 đầu ra rơ le, nguồn 24VAC/VDC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bo-hien-thi-so/k3ma-j/

0948.956.835