H5CX-A-N H5CX-L8-N H5CN-XAN AC100-240
     
Bộ định thời gian hiển thị số Bộ định thời gian hiển thị số, 8-chân tròn (sử dụng thêm đế cắm) Bộ định thời gian 0.001~99.99s
H5CN-XBN AC100-240 H5CN-XCN AC100-240 H5CN-XDN AC100-240
     
Bộ định thời gian 0.1 to 999.9 s Bộ định thời gian 1 s ~ 99 min 59 s Bộ định thời gian 1 min ~ 99 h 59 min

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *