Return to Chọn theo mã

Bảo vệ, giám sát nguồn

K8DS-PH1 (New) K8AK-PM2 (New) K8AK-AW
 k8as-ph1  k8ak-pm2  K8AK-AW
Rơ le bảo vệ mất pha, thứ tự pha, chống nhiễu biến tần tốt. Rơ le bảo vệ mất pha, thứ tự pha, quá áp thấp áp, chống nhiễu biến tần tốt Rơ le bảo vệ quá dòng / thấp dòng một pha
K8AB-PH1-L K8AB-PW2 380/480VAC K8AB-PM2 380/480VAC
  K8AB PW2 380 480VAC K8AB PW2 380/480VAC  
Rơ le bảo vệ mất pha, thứ tự pha Rơ le bảo vệ thấp áp, quá áp Rơ le bảo vệ mất pha, thứ tự pha, quá áp thấp áp

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bao-ve-giam-sat-nguon/

0948.956.835