M22-FY-T2

Đèn báo vàng, LED 220AC

  • Tháo lắp dễ dàng khối cấp nguồn và đèn nhờ vào chốt gài
  • IP65

Tài liệu tiếng anh M22

Permanent link to this article: https://banbientan.com/m22-fy-t2/

0948.956.835
%d bloggers like this: