M22-FR-T2

Đèn báo đỏ, LED 220AC

  • Tháo lắp dễ dàng khối cấp nguồn và đèn nhờ vào chốt gài
  • IP65

Tài liệu tiếng anh M22

Permanent link to this article: https://banbientan.com/m22-fr-t2/

0948.956.835
%d bloggers like this: