K8AB-PM2 380/480VAC

K8AB-PM2 380/480VAC

Rơ le Bảo vệ Thứ tự pha, Mất pha, Quá điện áp/ không đủ điện áp

  • Bảo vệ nguồn 3 pha 3 dây hoặc 4 dây:

– Thứ tự pha

– Mất pha

– Không đối xứng

– Quá điện áp, không đủ điện áp.

  • Các rơle đầu ra: Hai rơle SPDT
  • Đặt mức hoạt động
  • Đặt thời gian hoạt động
  • Đặt riêng ngưỡng trên/ ngưỡng dưới (các đầu ra riêng)
  • Chọn chức năng (DIP switch)
  • Các hiển thị: Chỉ thị nguồn/ chế độ hoạt động, Chỉ thị cảnh báo ngắt (đèn cảnh báo nháy)

 Tài liệu tiếng việt K8AB

Catalog tiếng anh K8AB-PM2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0948.956.835