K8AB-PH1-L

K8AB-PH1-L

Rơle bảo vệ mất pha & thứ tự pha

•  Chống motor quay ngược do đấu sai dây

•  Phân biệt giữa các pha dương, ngược pha & mất pha khi điện bật lên

•  Đầu ra relay SPDT, 6 A ở 250 VAC (tải trở)

•  Có đén LED báo trạng thái

Catalog tiếng anh K8AB-PH1-L

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0948.956.835