CHF100A-132G/160P-4

Biến tần INVT CHF100A-132G/160P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         132/160Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-110G/132P-4

Biến tần INVT CHF100A-110G/132P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         110/132Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-090G/110P-4

Biến tần INVT CHF100A-090G/110P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         90/110Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-075G/090P-4

Biến tần INVT CHF100A-075G/090P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         75/90Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-055G/075P-4

Biến tần INVT CHF100A-055G/075P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         55/75Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-045G/055P-4

Biến tần INVT CHF100A-045G/055P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         45/55Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-037G/045P-4

Biến tần INVT CHF100A-037G/045P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         37/45Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-030G/037P-4

Biến tần INVT CHF100A-030G/037P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         30/37Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-022G/030P-4

Biến tần INVT CHF100A-022G/030P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         18,5/22Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-018G/022P-4

Biến tần INVT CHF100A-018G/022P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         18,5/22Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-015G/018P-4

Biến tần INVT CHF100A-015G/018P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         15/18,5Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-011G/015P-4

Biến tần INVT CHF100A-011G/015P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         11/15Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-7R5G/011P-4

Biến tần INVT CHF100A-7R5G/011P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         7,5/11Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-5R5G/7R5P-4

Biến tần INVT CHF100A-5R5G/7R5P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         5,5/7,5Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

CHF100A-004G/5R5P-4

Biến tần INVT CHF100A-004G/5R5P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         4/5,5Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra:…..

0948.956.835Chat Zalo