Category: INVT

MUA BÁN BIẾN TẦN INVT GD200A SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: GD200A Manual Biến tần Invt Gd200a là dòng sản phẩm đa năng có công suất nhỏ và trung thích hợp với nhiều ứng dụng. Thông số cơ bản biến tần Invt Gd200a Dải công suất điện áp: 1.5-500kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-invt-gd200a-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN INVT GD20 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: GD20 Manual Biến tần Invt Gd20 là dòng sản phẩm đa năng có công suất nhỏ và trung thích hợp với nhiều ứng dụng. Thông số cơ bản biến tần Invt Gd20 Dải công suất điện áp: 0.4-110kW. Khả năng quá tải biến tần Invt Gd20: 150% trong 60s. Tích hợp truyền …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-invt-gd20-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN INVT GD100 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: Tài liệu biến tần GD100 invt Biến tần Invt Gd100 là dòng sản phẩm đa năng có công suất nhỏ và trung thích hợp với nhiều ứng dụng. Thông số cơ bản biến tần Invt Gd100 Dải công suất điện áp: 0.75-15kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-invt-gd100-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN INVT GD10 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: GD10 manual Biến tần Invt Gd10 là dòng sản phẩm đa năng có công suất nhỏ và trung thích hợp với nhiều ứng dụng. Thông số cơ bản biến tần Invt Gd10 Dải công suất điện áp biến tần Invt Gd10: 0.75-2.2kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-invt-gd10-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN INVT CHF100A SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: CHF100A Universal inverter manual Biến tần Invt Chf100a là dòng sản phẩm đa năng có công suất nhỏ và trung thích hợp với nhiều ứng dụng.  Thông số cơ bản biến tần Invt Chf100a Dải công suất điện áp: 0.75-500kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-invt-chf100a-sua-chua/

CHF100A-132G/160P-4

Biến tần INVT CHF100A-132G/160P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         132/160Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/chf100a-132g-160p-4/

CHF100A-110G/132P-4

Biến tần INVT CHF100A-110G/132P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         110/132Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/chf100a-110g-132p-4/

CHF100A-090G/110P-4

Biến tần INVT CHF100A-090G/110P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         90/110Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/chf100a-090g-110p-4/

CHF100A-075G/090P-4

Biến tần INVT CHF100A-075G/090P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         75/90Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/chf100a-075g-090p-4/

CHF100A-055G/075P-4

Biến tần INVT CHF100A-055G/075P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         55/75Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/chf100a-055g-075p-4/

CHF100A-045G/055P-4

Biến tần INVT CHF100A-045G/055P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         45/55Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/chf100a-045g-055p-4/

CHF100A-037G/045P-4

Biến tần INVT CHF100A-037G/045P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         37/45Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/chf100a-037g-045p-4/

CHF100A-030G/037P-4

Biến tần INVT CHF100A-030G/037P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         30/37Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/chf100a-030g-037p-4/

CHF100A-022G/030P-4

Biến tần INVT CHF100A-022G/030P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         18,5/22Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/chf100a-022g-030p-4/

CHF100A-018G/022P-4

Biến tần INVT CHF100A-018G/022P-4 Tài liệu tiếng việt biến tần invt CHF100A Tài liệu tiếng anh CHF100A Công suất:         18,5/22Kw Điện áp vào: 3 pha 380V±15% Tần số vào: 47 đến 63Hz Điện áp ra: 0V ~ mức điện áp ngõ vào Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz ( Tùy chỉnh) Dòng đầu ra: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/chf100a-018g-022p-4/

0948.956.835