Category: HYUNDAI

MUA BÁN BIẾN TẦN HYUNDAI N700E SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: Tài liệu tiếng anh n700e-manual Biến tần Hyundai N700e là dòng sản phẩm mini thích hợp cho ứng dụng đơn giản. Thông số cơ bản biến tần Hyundai N700e Dải công suất điện áp biến tần Hyundai N700e: 380V: 0.75- 315kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-hyundai-n700e-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN HYUNDAI N700 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: Tài liệu tiếng anh n700-manual Biến tần Hyundai N700 là dòng sản phẩm đa năng thích hợp nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Thông số cơ bản biến tần Hyundai N700 Dải công suất điện áp: 220v: 5.5-55kW,  380v: 5.5-55kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-hyundai-n700-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN HYUNDAI N50 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: N50 Hyundai manual Biến tần Hyundai N50 là dòng sản phẩm mini đa năng có công suất nhỏ và trung thích hợp với nhiều ứng dụng.  Thông số cơ bản biến tần Hyundai N50 Dải công suất điện áp: 220v: 0.75-2.2kW. Khả năng quá tải biến tần Hyundai N50 : 150% trong 60s …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-hyundai-n50-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN HYUNDAI N300 SỬA CHỮA

Hyundai N300

Biến tần Hyundai N300 là dòng sản phẩm mini đa năng có công suất nhỏ và trung thích hợp với nhiều ứng dụng. Thông số cơ bản biến tần Hyundai N300 Dải công suất điện áp: 220v: 5.5-55kW,  380v: 5.5-132kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-hyundai-n300-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN HYUNDAI N100 PLUS SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: Tài liệu tiếng anh n100 Biến tần Hyundai N100 plus là dòng sản phẩm mini đa năng có công suất nhỏ và trung thích hợp với nhiều ứng dụng.  Thông số cơ bản biến tần Hyundai N100 plus Dải công suất điện áp: 220v: 0.4-3.7kW,  380v: 0.4-3.7kW. Khả năng quá tải biến …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-hyundai-n100-plus-sua-chua/

0948.956.835