Return to Hướng dẫn kỹ thuật

Cảm biến

Permanent link to this article: https://banbientan.com/huong-dan-ky-thuat/cam-bien/


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Cảm biến quang

Cảm biến quang điện là gì? Cảm biến quang điện phát hiện các đối tượng, thay đổi trong điều kiện bề mặt, và các mặt hàng khác thông qua một loạt các tính chất quang học. Một cảm biến quang điện bao gồm chủ yếu một bộ phát cho ánh sáng phát ra và bộ …

0948.956.835