Hertz

Hertz
Tần số của Dòng Xoay chiều được đo bằng Chu kỳ trên Giây, còn gọi là hertz.
-chẳng hạn 50Hz. = 50 chu kỳ trên giây
 

Permanent link to this article: https://banbientan.com/hertz/

Gọi
Địa Chỉ
%d bloggers like this: