Warning: shell_exec() has been disabled for security reasons in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Memcache/Memcache.php on line 178

Warning: shell_exec() has been disabled for security reasons in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Memcache/Memcache.php on line 178
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân

H3CR-A8 AC24-48/DC12-48

H3CR-A8 AC24-48/DC12-48

Bộ định thời gian đa chức năng, 8-chân tròn, analog
  • Loại 8-chân
  • Nguồn cấp: AC24-48/DC12-48
  • Ngõ ra rơle DPDT
  • Chế độ hoạt động:
A:ON-delay (power supply start)
B2:Flicker ON start (power supply start)
E:Interval (power supply start)
J:One-shot (power supply start)
  • Nhiều thang đo: 0.05s ~ 300h
  • Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN

Tài liệu chi tiết tiếng việt H3CR-A

Tài liệu tiếng anh H3CR-A

Permanent link to this article: https://banbientan.com/h3cr-a8-ac24-48-dc12-48/

Gọi
Địa Chỉ
%d bloggers like this: