Sử dụng gương phản xạ

Câu hỏi

Có thể sủ dụng gương phản xạ cho các loại cảm biến không có gương phản xạ ?

Câu trả lời

Có, những gương phản xạ sau có thể dùng: E39- R1, E39- R1S, E39- R2, E39- R3, E39- R9, E39- R10, E39- RS1, E39- RS2, và E39- RS3.

Điều này không áp dụng, tuy nhiên có thể dùng cho các cảm biến quang để phát hiện các đối tượng trong suốt (E3Z -B , E3S -R , E3S -CR62 / 67, E32 -R21 , và E32 -R16 ) hoặc các E3T .

Giải thích:

Ví dụ : E3Z

Loại gương   khoảng cách phát hiện
E39- R1 3 m
E39- R1S 4 m
E39- R2 5 m
E39- R3 1 – 5 m
E39- R9 2 – 5 m
E39- R10 3 – 5 m
E39- RS1 700 mm
E39- RS2 1 – 1 m
E39- RS3 1 – 4 m

Lưu ý: Băng phản xạ ( E39- RS1, E39- RS2, và E39- RS3) có thể được sử dụng cắt theo kích thước mong muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.956.835Chat Zalo