Nguyên tắc xác định khoảng cách phát hiện của cảm biến quang ?

Câu hỏi

Nguyên tắc xác định khoảng cách phát hiện của Cảm biến quang ?

Application Example: OK and NG condition

Câu trả lời

PSD (position sensitive device – thiết bị nhảy cảm vị trí) và photodiode kép được sử dụng để nhận  sáng  từ phần tử và khoảng cách tới đối tượng cảm nhận được đánh giá bằng cách phát hiện vị trí nguồn sáng ngay được phản ánh vào các yếu tố ánh sáng nhận được.
Khi các yếu tố tiếp nhận ánh sáng là PSD

Các tia từ các yếu tố phát sáng ( LED) được khúc xạ qua ống kính phát ra ánh sáng, và chiếu xạ bề mặt của đối tượng cảm ứng. Và,một phần của tia khuếch tán phản xạ tại chỗ PSD qua một thấu kính nhận ánh sáng.

Tia khúc xạ chiếu tới điểm “a” của thiết bị nhảy cảm vị trí khi đó vị trí của đối tượng ” A ” là khoảng cách ngắn và Tia khúc xạ chiếu tới điểm ” b ” khi đó vị trí đối tượng ” B ” là khoảng cách dài.

Vì vậy , nếu vị trí tại chỗ ( điểm ” a “và điểm “b ” ) PSD phát hiện được, điểm bật và điểm tắt được thiết lập trên PSD , và nó có thể đánh giá liệu các đối tượng cảm ứng là gần hay xa so với một khoảng cách thiết lập. Đây là một nguyên tắc của phép đo tam giác quang học .

E3G- L để sử dụng nguyên tắc này.

Khi các yếu tố ánh sáng nhận được là hai photodiode

Các tia từ các yếu tố phát sáng ( LED) được khúc xạ qua ống kính phát ra ánh sáng, và chiếu xạ bề mặt của đối tượng cảm biến , một phần của tia khuếch tán phản xạ ánh đến điểm trên photodiode kép thông qua một ống kính nhận ánh sáng .

Họ là E3Z- LS và các E3S- CL để sử dụng nguyên tắc này.

Không ảnh hưởng của các đối tượng nền và màu sắc hoặc bất kể số lượng ánh sáng phản xạ để thiết lập khoảng cách phát hiện các vị trí tiếp nhận ánh sáng của ánh sáng phản xạ , và phát hiện ổn định là có thể .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.956.835Chat Zalo