Giám sát Vùng

Sợi quang giám sát vùng cho phép dò tìm các vật thể di chuyển bất cứ đâu qua phạm vi dò tìm và có thể được dùng để so sánh chiều cao của các vật thể khác nhau.

• Giám sát vùng chiều cao lên tới 70 mm

• Cảm biến nhiều chùm với 4 đầu riêng biệt cho các điểm dò tìm linh hoạt

• Sợi quang chuẩn hoặc sợi quang dẻo cao

• Mã sản phẩm Điển hình: E32-T16, E32-T16W

Permanent link to this article: https://banbientan.com/giam-sat-vung/

0948.956.835
%d bloggers like this: