Category: FUJI

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC MULTI SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: Tài liệu biến tần Fuji-FRENICmulti-instructionmanual Biến tần Fuji Frennic Multi là dòng sản phẩm đa năng có khả năng chạy nhiều ứng dụng tầm trung trong công nghiệp. Thông số cơ bản biến tần Fuji Frennic Multi Dải công suất điện áp biến tần Fuji Frennic Multi 220V: 0.4-15kW, 380v: 0.4-15kW. Khả năng quá …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-multi-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC MINI SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: Mini Fuji Manual Biến tần Fuji Frennic Mini là dòng sản phẩm mini đa năng có khả năng chạy nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Thông số cơ bản biến tần Fuji Frennic Mini Dải công suất điện áp: 220V: 0.1-15kW, 380v: 0.4-15kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-mini-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC MICRO SỬA CHỮA

    Link tải tài liệu: Micro Fuji Manual Biến tần Fuji Frennic Micro là dòng sản phẩm đa năng có khả năng chạy nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Thông số cơ bản biến tần Fuji Frennic Micro Dải công suất điện áp: 220V: 0.4-2.2kW, 380v: 0.4-3.7kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-micro-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC MEGA SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: Tài liệu biến tần MEGA User’s Manual MEHT536 Biến tần Fuji Frennic Mega là dòng sản phẩm đa năng có khả năng chạy nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Thông số cơ bản biến tần Fuji Frennic Mega Dải công suất điện áp: 220V: 0.4-90kW, 380v: 0.4-630kW. Khả năng quá tải: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-mega-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC LIFT SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: Tài liệu biến tần frenic-lift-instruction-manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Fuji Frennic Lift của Nhật Bản với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-lift-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC HVAC SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: Tài liệu FRENIC-HVAC Biến tần Fuji Frennic Hvac là dòng sản phẩm đa năng có khả năng chạy nhiều ứng dụng tải nhẹ trong công nghiệp. Thông số cơ bản biến tần Fuji Frennic Hvac Dải công suất điện áp: 380v: 0.75-710kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-hvac-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC ECO SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: Tài liệu cài đặt Frenic ECO Biến tần Fuji Frennic Eco là dòng sản phẩm đa năng có khả năng chạy nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Thông số cơ bản biến tần Fuji Frennic Eco Dải công suất điện áp biến tần Fuji Frennic Eco 220V: 0.75-110kW, 380v: 0.75-560kW. Khả năng quá …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-eco-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC E11S SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: e11s manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Fuji Frennic E11s của Nhật Bản với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-e11s-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC C11S SỬA CHỮA

  Link tải tài liệu: c11s manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Fuji Frennic C11s của Nhật Bản với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-c11s-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC AQUA SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: Aqua fuji manual Biến tần Fuji Frennic Aqua là dòng sản phẩm đa năng có khả năng chạy nhiều ứng dụng bơm nước. Thông số cơ bản biến tần Fuji Frennic Aqua Dải công suất điện áp:  380v: 0.75-710kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-aqua-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC 5000VG7S SỬA CHỮA

Link tải tài liệu:  5000vg7s manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Fuji Frennic 5000vg7s của Nhật Bản với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-5000vg7s-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC 5000P11S SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: 5000-G11S-P11S (1) Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Fuji Frennic 5000p11s của Nhật Bản với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-5000p11s-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENNIC 5000G11S SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: 5000-G11S-P11S Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Fuji Frennic 5000g11s của Nhật Bản với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao.  Thông số kỹ thuật của biến tần Fuji …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frennic-5000g11s-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN FUJI FRENIC ACE SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: Tài liệu biến tần FRENIC-Ace Biến tần Fuji Frenic ACE là dòng sản phẩm đa năng có khả năng chạy nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Thông số cơ bản biến tần Fuji Frenic ACE Dải công suất điện áp: 380v: 11-315kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-fuji-frenic-ace-sua-chua/

0948.956.835