E3X-DA-AN-S

Phiên bản này của bộ khuyếch đại E3X cung cấp tín hiệu đầu ra tương tự theo tỷ lệ từ 1 đến 5 V và được chia thang tỷ lệ với mức ánh sáng tới.  

Các ứng dụng bao gồm dò tìm vị trí, phân biệt độ cao, kiểm tra định dạng vật thể hoặc định vị tốc độ cao.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3x-da-an-s/

0948.956.835
%d bloggers like this: