E3FN-P18KR2-WP-BD


Model phản xạ gương

Khoảng cách phát hiện: 2m, Đầu ra PNP

Nguồn cấp 12-24 VDC

Kích thước: hình trụ Phi 18

Thời gian đáp ứng: 10 ms max.

Dòng tiêu thụ: 20 mA max.

Chế độ bảo vệ: bảo vệ đấu ngắn mạch nguồn, nhầm cực nguồn, ngắn mạch đầu ra.

Tiêu chuẩn: IEC60529: IP67, EN60947-5-2: EMC

Tài liệu tiếng anh E3FN

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3fn-p18kr2-wp-bd/

0948.956.835
%d bloggers like this: