E2K-C25MY1


  • Loại cảm biến Điện dung
  • Điện áp cấp: 90 tới 250 VAC, 50/60 Hz
  • Thân  Cỡ Đường kính 34 mm
  • Khoảng cách phát hiện: 3 tới 25 mm
  • Loại đầu ra AC (SCR)
  • Đáp ứng tần số: 10Hz
  • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
  • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP66
  • Phát hiện Các vật kim loại và phi kim loại

Tài liệu tiếng việt E2K-C

Catalog tiếng anh E2K-C

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2k-c25my1/

0948.956.835
%d bloggers like this: