E2K-C25MF1

  • Loại cảm biến Điện dung
  • Điện áp cấp: 12 tới 24 VDC.
  • Thân  Cỡ Đường kính 34 mm
  • Khoảng cách phát hiện: 3 tới 25 mm
  • Đầu ra: NPN-NO
  • Đáp ứng tần số: 70Hz
  • Nhiệt độ làm việc: -25oC~70oC
  • Tiêu chuẩn: IEC 60529 IP66
  • Phát hiện Các vật kim loại và phi kim loại

Tài liệu tiếng việt E2K-C

Catalog tiếng anh E2K-C

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2k-c25mf1/

0948.956.835
%d bloggers like this: