Category: SELEC

Đồng hồ đo điện áp-dòng điện-tần số Selec VAF36A series

Đặc điểm chung  Tài liệu Selec-VAF36A-series-manual – Đồng hồ đo điện áp-dòng điện-tần số Selec VAF36A series dùng đo: Điện áp (V, kV), dòng điện (A, kA), tần số (Hz), thời gian chạy máy (H:M), tốc độ – Màn hình hiển thị LCD, có đèn nền – Đồng hồ đo điện áp-dòng điện-tần số Selec VAF36A series có thể cài đặt tỷ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-dien-ap-dong-dien-tan-so-selec-vaf36a-series/

Đồng hồ đo đa năng Selec MFM383A-C

MFM383A- Đồng hồ đo đa chức năng các giá trị điện Selec có truyền thông Modbus Tài liệu cài đặt MFM383A-C Catalog MFM383A-C Thông số kĩ thuật: Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr và đo kWh, KVAh, KVArh. Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LCD. Hàng thứ 4: 8 số …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-da-nang-selec-mfm383a-c/

Đồng hồ đo đa năng Selec MFM383A

THÔNG TIN SẢN PHẨM MFM383A – Đồng hồ đo đa chức năng Selec Tài liệu cài đặt MFM383A Catalog MFM383A-C Thông số kĩ thuật: Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr và đo kWh, KVAh, KVArh. Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LCD. Hàng thứ 4: 8 số (dành cho điện …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-da-nang-selec-mfm383a/

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha) MFM374 (96×96)

– Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh,
Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha)
– Hiển thị 3 hàng, 4 số, dạng LED
– Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A – 10.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3 dây
& 1 pha – 2 dây
– Ngõ ra: xung áp / dòng
– Độ chính xác: cấp 1 (dành cho năng lượng)
– Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V – 500kV
– Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 – 500V AC (L-L)
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-v-a-hz-pf-kw-kva-kvar-kwh-kvarh-kvah-tong-kwh-kvah-kvarh-do-duoc-cho-ca-1-pha-va-3-pha-mfm374-96x96/

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha) MFM384-C (96×96)

– Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh,
Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha)
– Hiển thị 4 hàng, 4 số, dạng LCD
– Hàng thứ 5: 8 số (dành cho năng lượng)
– Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A – 10.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3 dây
& 1 pha – 2 dây
– Ngõ ra: xung áp / dòng
– Độ chính xác: cấp 1 (dành cho năng lượng)
– Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V – 500kV
– Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 – 500V AC (L-L)
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC
– Truyền thông MODBUS (dành cho MFM384-C)

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-v-a-hz-pf-kw-kva-kvar-kwh-kvarh-kvah-tong-kwh-kvah-kvarh-do-duoc-cho-ca-1-pha-va-3-pha-mfm384-c-96x96/

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha) MFM384 (96×96)

– Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh,
Tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha)
– Hiển thị 4 hàng, 4 số, dạng LCD
– Hàng thứ 5: 8 số (dành cho năng lượng)
– Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A – 10.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3 dây
& 1 pha – 2 dây
– Ngõ ra: xung áp / dòng
– Độ chính xác: cấp 1 (dành cho năng lượng)
– Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V – 500kV
– Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 – 500V AC (L-L)
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-v-a-hz-pf-kw-kva-kvar-kwh-kvarh-kvah-tong-kwh-kvah-kvarh-do-duoc-cho-ca-1-pha-va-3-pha-mfm384-96x96/

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh MFM383-C (96×96)

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh
– Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LCD
– Hàng thứ 4: 8 số (dành cho năng lượng)
– Cài đặt hệ số CT: 5A – 5.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây & 1 pha – 2 dây
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC/DC
– Truyền thông MODBUS (dành cho MFM383-C)

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-v-a-hz-pf-kw-kva-kvar-kwh-mfm383-c-96x96/

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh MFM383 (96×96)

Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh
– Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LCD
– Hàng thứ 4: 8 số (dành cho năng lượng)
– Cài đặt hệ số CT: 5A – 5.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây & 1 pha – 2 dây
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC/DC
– Truyền thông MODBUS (dành cho MFM383-C)

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-v-a-hz-pf-kw-kva-kvar-kwh-mfm383-96x96/

Đồng hồ đo: V – A – F VAF39 (96×96)

Đồng hồ đo: V – A – F
– Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LED
– Cài đặt hệ số CT: 5A – 5.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây & 1 pha – 2 dây
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC/DC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-v-a-f-vaf39-96x96/

Đồng hồ đo: V – A – F VAF36 (96×96)

Đồng hồ đo: V – A – F
– Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LCD
– Cài đặt hệ số CT: 5A – 5.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây & 1 pha – 2 dây
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC/DC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-v-a-f-vaf36-96x96/

Đồng hồ đo: Pf, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kW & kVAr EM368-C (96×96)

– Đồng hồ đo: Pf, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kW & kVAr
– Hiển thị 8 số, dạng LCD
– Chiều cao của LED hiển thị: 10.5 mm
– Cài đặt hệ số CT: 1 / 5A – 10.000A
– Độ phân giải: 0.01, 0.1, 1 & 10
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3 dây
& 1 pha – 2 dây
– Ngõ ra: xung
– Độ chính xác: cấp 1
– Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V – 500kV
– Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 – 500V AC (L-L)
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC/DC
– Truyền thông MODBUS (dành cho EM368-C)

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-pf-kwh-kvarh-kvah-tong-kw-kvar-em368-c-96x96/

Đồng hồ đo: Pf, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kW & kVAr EM368 (96×96)

Đồng hồ đo: Pf, kWh, kVArh, kVAh, Tổng kW & kVAr
– Hiển thị 8 số, dạng LCD
– Chiều cao của LED hiển thị: 10.5 mm
– Cài đặt hệ số CT: 1 / 5A – 10.000A
– Độ phân giải: 0.01, 0.1, 1 & 10
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây, 3 pha – 3 dây, 2 pha – 3 dây
& 1 pha – 2 dây
– Ngõ ra: xung
– Độ chính xác: cấp 1
– Cài đặt hệ số PT Sơ cấp: 100V – 500kV
– Cài đặt hệ số PT Thứ cấp: 100 – 500V AC (L-L)
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC/DC
– Truyền thông MODBUS (dành cho EM368-C)

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-pf-kwh-kvarh-kvah-tong-kw-kvar-em368-96x96/

Đồng hồ đo Kwh EM306C (96×96)

– Đồng hồ đo Kwh
– Hiển thị 6 số, dạng LED
– Cài đặt hệ số CT: 5 – 5000A
– Độ phân giải: 0.01, 0.1, 1 & 10
– Mạng kết nối: 3 pha 4 dây hoặc 1 pha 2 dây
– Ngõ ra: xung
– Độ chính xác: cấp 1
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
– Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
– Truyền thông MODBUS (dành cho EM306-C)

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-kwh-em306c-96x96/

Đồng hồ đo Kwh EM306 (96×96)

– Đồng hồ đo Kwh
– Hiển thị 6 số, dạng LED
– Cài đặt hệ số CT: 5 – 5000A
– Độ phân giải: 0.01, 0.1, 1 & 10
– Mạng kết nối: 3 pha 4 dây hoặc 1 pha 2 dây
– Ngõ ra: xung
– Độ chính xác: cấp 1
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
– Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
– Truyền thông MODBUS (dành cho EM306-C)

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-kwh-em306-96x96/

Đồng hồ đo Volt 3 pha với công tắc chuyển mạch MV2307 (72×72)

Đồng hồ đo Volt 3 pha với công tắc chuyển mạch
– Hiển thị 3 số, dạng LCD
– Dải hiển thị: 0 – 516V AC
– Mạng kết nối: 3 pha 4 dây
– Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
110V AC ±20%, (50 / 60Hz)

– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
– Có biểu đồ hiển thị % điện áp

-Bảo vệ mặt trước :IP54

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dong-ho-do-volt-3-pha-voi-cong-tac-chuyen-mach-mv2307-72x72/

0948.956.835