Độ phân giải Bộ khuyếch đại Kỹ thuật số

Bộ khuyếch đại Sợi quang Kỹ thuật số của OMRON có Thiết bị chuyển đổi từ Tín hiệu Tương tự sang Tín hiệu Số 12 bit – do đó độ phân giải là 2 mũ 12, bằng 4096. Tuy nhiên, chỉ hiển thị tối đa 4000.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/do-phan-giai-bo-khuyech-dai-ky-thuat-so/

0948.956.835
%d bloggers like this: