Đèn chỉ thị H3CR-A

Đèn chỉ thị H3CR-A 

1Đèn chỉ thị ngõ ra – sáng khi ngõ ra bật ON.

2Đèn chỉ thị Nguồn nuôi – Đèn xanh nhấp nháy khi bộ định thời hoạt động và sáng liên tục khi việc định thời kết thúc.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/den-chi-thi-h3cr-a/

0948.956.835
%d bloggers like this: