Category: DELTA

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA VFD-VL SỬA CHỮA

Tài liệu tiếng anh VFD-VL Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Vfd-VL của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần Delta Vfd-VL …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-vfd-vl-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA VFD-VJ SỬA CHỮA

vfd-vj delta manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Vfd-vj của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần Delta Vfd-vj Điện áp: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-vfd-vj-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA VFD-VE SỬA CHỮA

Tài liệu tiếng anh VFD-VE Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Vfd-ve của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần Delta Vfd-ve …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-vfd-ve-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA VFD-V SỬA CHỮA

Tài liệu tiếng anh VFD-V-User-Manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Vfd-v của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần Delta Vfd-v …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-vfd-v-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA VFD-S SỬA CHỮA

Tài liệu tiếng anh VFD-S_manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Vfd-s của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần Delta Vfd-s …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-vfd-s-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA VFD-M SỬA CHỮA

Tài liệu tiếng anh VFD-M-D Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Vfd-m của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần Delta Vfd-m …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-vfd-m-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA VFD-L SỬA CHỮA

Tài liệu tiếng anh VFD-L Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Vfd-L của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần Delta Vfd-L …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-vfd-l-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA VFD-F SỬA CHỮA

Tài liệu tiếng anh VFD-F Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Vfd-F của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần Delta Vfd-f …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-vfd-f-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA VFD-EL SỬA CHỮA

VFD-EL delta manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Vfd-EL của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tầnDelta Vfd-EL Dải công suất điện …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-vfd-el-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA VFD-E SỬA CHỮA

Tài liệu tiếng anh biến tần VFD-E Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Vfd-E của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần Delta …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-vfd-e-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA VFD-B SỬA CHỮA

Tài liệu tiếng anh Delta-VFD-B Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số kỹ thuật của biến tần Delta Vfd-B Điện áp: 220v …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-vfd-b-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA CP2000 SỬA CHỮA

Tài liệu cài đặt tiếng anh CP2000 Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Cp2000 của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần Delta …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-cp2000-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA CH2000 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: BIẾN TẦN DELTA CH2000 Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Delta Ch2000 của Đài Loan với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-ch2000-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA C2000 SỬA CHỮA

Tài liệu tiếng anh Delta_C2000 Thông số cơ bản biến tần Delta C2000 Dải công suất điện áp: 220V: 0.4-2.2kW, 380v: 0.75-3.7kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang: 2-16kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F. Tần số ngõ ra tối …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-c2000-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DELTA C200 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: C200 Delta manual Thông số cơ bản biến tần Delta C200 Dải công suất điện áp: 220V: 0.4-2.2kW, 380v: 0.75-3.7kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang: 2-16kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển của biến tần delta c200 V/F. …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-delta-c200-sua-chua/

0948.956.835