Category: Danfoss

MUA BÁN BIẾN TẦN DANFOSS VLT2800 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link tải tài liệu: BIẾN TẦN DANFOSS VLT2800 Thông số cơ bản biến tần Danfoss VLT2800 Biến tần Danfoss VLT2800 có dải công suất vtừ 0.37 đến 75kw. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-danfoss-vlt2800-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DANFOSS FC51 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link tải tài liệu: FC51 danfoss manual Thông số cơ bản biến tần Danfoss FC51 Biến tần Danfoss fc51 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.18-2.2kW, 3 pha 380V: 0.75-22kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-danfoss-fc51-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DANFOSS FC360 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link tải tài liệu: BIẾN TẦN DANFOSS FC360 Thông số cơ bản biến tần Danfoss FC360 Biến tần Danfoss fc360 có dải công suất vtừ 0.37 đến 75kw. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-danfoss-fc360-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DANFOSS FC302 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link tải tài liệu: BIẾN TẦN DANFOSS FC302 Thông số cơ bản biến tần Danfoss FC302 Biến tần Danfoss fc302 có dải công suất vtừ 0.37 đến 7.5kw. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-danfoss-fc302-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DANFOSS FC280 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link tải tài liệu: BIẾN TẦN DANFOSS FC280 Thông số cơ bản biến tần Danfoss FC280 Biến tần Danfoss fc280 có dải công suất vtừ 0.37 đến 22kw. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-danfoss-fc280-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN DANFOSS FC202 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link tải tài liệu: BIẾN TẦN DANFOSS Thông số cơ bản biến tần Danfoss FC202 Biến tần Danfoss fc202 có dải công suất vtừ 0.37 đến 400kw. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-danfoss-fc202-sua-chua/

0948.956.835