Return to Bộ đặt thời gian

Thời gian chuyển mạch

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dai-ly-omron/timer/thoi-gian-chuyen-mach/

H2F-D

Tài liệu tiếng anh h2f-d Chỉ cần cài, cho thiết lập dễ dàng. Hãy cài đặt thời gian chính xác bằng cách sử dụng núm xoay. Ba phương pháp lắp. Có các sản phẩm với chức năng lưu chương trình khi nguồn gián đoạn Tiêu chuẩn an toàn: UL và CSA (trừ H2F-30/-31) Thông tin …

0948.956.835