Return to Bộ đặt thời gian

H3DKZ giá tốt

Timer H3DKZ giá cạnh tranh

Tài liệu tiếng anh H3DKZ

Loại timer mới lắp trên thanh ray DIN, chỉều rộng tiêu chuẩn 22,5mm với các chế độ:

  • On-Delay H3DKZ-A
  • Off-Delay H3DKZ-H
  • Twin Timer H3DKZ-F
  • Star-Delta H3DKZ-G/GE

Với mức giá rất cạnh tranh
Dải điện áp đầu vào AC/DC rộng từ 24 – 240 VAC/DC
Dải thời gian từ 0,1s đến 1200h
Đầu đấu dây bảo vệ ngón tay

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dai-ly-omron/timer/h3dkz/

0948.956.835