Return to Bộ đặt thời gian

H3CR-G sao/tam giác

Đồng hồ thời gian chuyển sao tam giác H3CR-G

Tài liệu tiếng anh H3CR-G

Tài liệu chi tiết tiếng việt H3CR-G

  • Dải thời gian dạng sao rộng (tới 120 giây)
  • Dải thời gian chuyển sao tam giác lớn (tới 0,5 giây)

Thông tin đặt hàng

Các đầu ra Điện áp nguồn Các Model 8 chân cắm
Tiếp điểm giới hạn thời gian 100 đến 120 VAC H3CR-G8L
Tiếp điểm giới hạn thời gian 200 đến 240 VAC H3CR-G8L
Tiếp điểm giới hạn thời gian 100 đến 120 VAC H3CR-G8EL
và tiếp điểm tức thời 200 đến 240 VAC H3CR-G8EL

Các phụ kiện (đặt hàng riêng)

Đế cắm Model
8 chân cắm P2CF-08 / PF083A-E

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dai-ly-omron/timer/h3cr-g/

0948.956.835