Return to OMRON

Mã Hóa Xung – Encoder

  1. Bộ mã hóa xung encoder omron E6A2
  2. Bộ  mã hóa xung Encoder Omron E6B2 
  3. Bộ mã hóa xung encoder E6D Độ phân giải cao
  4. Bộ mã hóa xung encoder E6C3 Loại Cao cấp

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dai-ly-omron/ma-hoa-xung-encoder-1/

E6A2 loại Kinh tế

Tài liệu tiếng việt E6A2 Tài liệu tiếng anh Đường kính thân 25mm, đường kính trục 4mm Voltage ouput, NPN open colector A-B Nguồn cấp 5~12VDC ±5%, dòng tiêu thụ 30mA max Tần số đáp ứng 30Kz max, tốc độ quay 5000 vòng/phút max Nhiệt độ làm việc -10~500C Vỏ bằng Aluminum, độ kín đạt …

E6B2 Thông dụng

Tài liệu tiếng việt E6B2-C Tài liệu tiếng anh E6B2 Dải điện áp hoạt động rộng 5 đến 24 VDC (model collector hở) Độ phân giải cao (tới 2000 xung/vòng) cải thiện độ chính xác của phép đo. Dễ dàng chỉnh chỉ số zero (pha Z) bằng chức năng chỉ thị gốc. Tải lớn: 30N …

E6D Độ phân giải cao

Tài liệu tiếng anh E6D Đường kính thân 55mm, đường kính trục 6mm Line driver, Voltagte, Open colector A-B-Z Nguồn cấp 5VDC ±5%, 12VDC ±10%, dòng tiêu thụ 150mA max Tần số đáp ứng 200Kz max, tốc độ quay 12000 vòng/phút max Nhiệt độ làm việc -10~700C Vỏ bằng Aluminum, độ kín đạt IP50 IEC60529 …

E6C3 Loại Cao cấp

Tài liệu tiếng anh e6c3   Loại Absolute, Gray code, Open collector NPN, Voltage Nguồn cấp 12~24VDC ±10%, dòng tiêu thụ 70mA max Đường kính thân 50mm, đường kính trục 8mm Tần số đáp ứng 20Kz max, tốc độ quay 5000 vòng/phút max Nhiệt độ làm việc -10~700C Vỏ bằng Aluminum, độ kín đạt IP65 …

0948.956.835