1. Bộ mã hóa xung encoder omron E6A2
  2. Bộ  mã hóa xung Encoder Omron E6B2 
  3. Bộ mã hóa xung encoder E6D Độ phân giải cao
  4. Bộ mã hóa xung encoder E6C3 Loại Cao cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *