Return to OMRON

Đồng hồ đo đă năng

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dai-ly-omron/dong-ho-do/

K3MA-J đo dòng/áp DC

Đồng hồ đo dòng, áp DC   K3MA-J Hướng dẫn cài đặt k3ma-j Tài liệu tiếng việt K3MA-J Catalog tiếng anh K3MA-J Màn hình LCD có độ hiển thị cao với 2 màu LED (đỏ và xanh). ƒ  Đầu vào dòng / áp DC nhiều dải. ƒ  Cài đặt dễ dàng bằng phím phía trước ƒ  …

K3MA-L đo nhiệt độ

Đồng hồ đo nhiệt độ   K3MA-L Hướng dẫn cài đặt K3MA-L phần 1 Hướng dẫn cài đặt K3MA-L phần 2 Tài liệu tiếng anh K3MA-L Tài liệu tiếng việt k3ma-l Màn hình LCD có độ hiển thị cao với 2 màu LED (đỏ và xanh) ƒ Dải đầu vào rộng: từ 2 loại nhiệt điện …

K3MA-F đo tần số

Đồng hồ đo tần số / tốc độ K3MA-F   Tài liệu tiếng việt K3MA-F Tài liệu tiếng anh K3MA-F Màn hình LCD có độ hiển thị cao với 2 màu LED (đỏ và xanh). ƒ  Đầu vào tiếp điểm, NPN, PNP hoặc xung điện áp ƒ  Cài đặt dễ dàng bằng phím mặt trước ƒ  …

K3HB-X đa năng cao cấp

Đa năng cao cấp: K3HB-X Tài liệu tiếng việt K3HB-X Đồng hồ xử lý hiển thị tín hiệu cao cấp K3HB-X Xử lý và hiển thị kết quả các phép đo từ  tín hiệu dòng / điện áp ƒ  Màn hiển thị chuyển màu xanh và đỏ giúp dễ dàng nhận biết các kết quả …

0948.956.835