Cảm biến quang điện (Photoelectric Sensors)

Tài liệu tiếng việt E3F3

Tài liệu tiếng anh cảm biến E3F3

• Dạng hình trụ cỡ M18.
• Điều chỉnh độ nhạy cho loại phản xạ khuếch tán (-D32, -D12)
Ðầu ra : NPN hoặc PNP 30VDC, 100mA
Khoảng cách phát hiện :
* Phản xạ khuyếch tán :
10cm (NPN: E3F3-D11; PNP : E3F3-D31),
30cm (NPN: E3F3-D12; PNP: E3F3-D32)
* Phản xạ gương : 2m (NPN: E3F3-D32; PNP : E3F3-R81)
* Thu phát : 5m. (NPN: E3F3-T61; PNP : E3F3-T81)
Nguồn cấp: 10-30 VDC

Phương pháp phát hiện Khoảng cách phát hiện Các chế độ hoạt động Ngõ ra NPN  Ngõ ra PNP
Thu – phát 5 m Dark-ON E3F3-T61 E3F3-T81
Thu – phát 5 m Light-ON E3F3-T11 E3F3-T31
Phản xạ gương 2 m Dark-ON E3F3-R61 E3F3-R81
Phản xạ khuếch tán 100 mm Light-ON E3F3-D11 E3F3-D31
Phản xạ khuếch tán 300 mm Dark-ON E3F3-D12 E3F3-D32

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *