1. Bộ đếm H7CZ giá rẻ
  2. Bộ đếm H7EC-N Đếm tổng
  3. Bộ đếm H7ET-N Đếm thời gian
  4. Bộ đếm H7ET-N Đếm thời gian
  5. Bộ đếm H7ER-N Đo tốc độ quay
  6. Bộ đếm H7CX Đa năng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *