Return to OMRON

Bộ đếm

  1. Bộ đếm H7CZ giá rẻ
  2. Bộ đếm H7EC-N Đếm tổng
  3. Bộ đếm H7ET-N Đếm thời gian
  4. Bộ đếm H7ET-N Đếm thời gian
  5. Bộ đếm H7ER-N Đo tốc độ quay
  6. Bộ đếm H7CX Đa năng

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dai-ly-omron/bo-dem/

H7CZ giá rẻ

Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số LCD, kích thước 48x48mm Tài liệu tiếng anh h7cz Nguồn cấp: 100-240VAC Sử dụng thêm đế cắm 8 chân tròn Hiển thị LCD, 6 số: −99999 ~ 999999 Chức năng đếm: 1-stage preset counter Tốc độ: 30Hz / 5kHz Chế độ ngõ vào: Đếm tăng hoặc giảm …

H7EC-N Đếm tổng

Bộ đếm (Counters) Tài liệu tiếng việt bộ đếm H7EC Tài liệu tiếng anh H7EC H7EC-N : Đếm xung  tới 1kHz, hiển thị bằng LCD 6 hoặc 7 số Bộ đếm tổng tự cấp nguồn, pin với tuổi thọ 7 năm. Tám chữ số, dải đếm từ 0 đến 99999999 Kích thước 24×48 mm Tốc độ …

H7ET-N Đếm thời gian

H7ET-N(1) : đo thời gian, hiển thị 6 hoặc 7 số Tài liệu tiếng việt H7ET Tài liệu tiếng anh H7ET Nguồn: Có sẵn pin với tuổi thọ 7 năm Bảy chữ số, dải thời gian từ 0 đến 3999 ngày 23,9 giờ 2 dải thời gian: 999999,9  và 3999 ngày 23,8 giờ hoặc 999 giờ …

H7ER-N Đo tốc độ quay

H7ER-N Tài liệu H7ER tiếng việt Tài liệu tiếng anh H7ER Bộ đo tốc đọ quay. Nguồn: Có sẵn pin với tuổi thọ 7 năm Ðầu vào : • Ðếm xung, thời gian: không điện áp hoặc 24-240 VAC, 6-240 VDC Số vòng quay được hiển thị tới 5 chữ số. Hiển thị vòng quay đơn …

H7CX Đa năng

Đa năng:  H7CX H7BX      Tài liệu tiếng việt h7cx Tài liệu tiếng anh h7cx Kích thước : 48×48 mm (H7CX) và 72×72 mm (H7BX) • Màn hiển thị LCD chiếu sáng nền thay đổi màu theo giá trị • Đầu vào áp/không điện áp thay đổi được • Có thể đếm cộng trừ 2 …

0948.956.835