D4V-8122Z

Có chốt đẩy, bánh xe dọc.
  • Cấp bảo vệ: IP65
  • Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần; Điện: 300 000 lần Min.
  • Tốc độ tác động: 5mm/s đến 0.5m/s
  • Tần số tác động: Cơ: 120 lần/phút Min.; Điện 30 lần/phút Min.
  • Nhiệt độ làm việc: -20oC đến 60oC
  • Tiêu chuẩn EC, UL, CSA, TUV

Tài liệu tiếng anh D4V

Permanent link to this article: https://banbientan.com/d4v-8122z/

0948.956.835
%d bloggers like this: