Category: CUTES

MUA BÁN BIẾN TẦN CUTES CT3000 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Thông số cơ bản biến tần Cutes CT3000 Biến tần Cutes ct3000 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-cutes-ct3000-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN CUTES CTS-320 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Thông số cơ bản biến tần Cutes CTS-320 Biến tần Cutes cts-320 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-cutes-cts-320-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN CUTES CT2000V SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link tải tài liệu:  BIẾN TẦN CUTES CT2000V  Thông số cơ bản biến tần Cutes CT2000V Biến tần Cutes ct2000v có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-cutes-ct2000v-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN CUTES CT2000EV SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link tải tài liệu: BIẾN TẦN CUTES CT2000EV Thông số cơ bản biến tần Cutes CT2000EV Biến tần Cutes ct2000EV có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-cutes-ct2000ev-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN CUTES CT2000ES SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link tải tài liệu: BIẾN TẦN CUTES CT2000ES  Thông số cơ bản biến tần Cutes CT2000ES Biến tần Cutes ct2000es có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-cutes-ct2000es-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN CUTES CT2000 PLUS PRO SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link tải tài liệu: BIẾN TẦN CUTES CT2000 PLUS PRO Thông số cơ bản biến tần Cutes CT2000 Plus Pro Biến tần Cutes ct2000 Plus Pro có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-cutes-ct2000-plus-pro-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN CUTES CT2000 FG FP


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link tải tài liệu: Cutes_Inverter_CT2000F_Manual_English Thông số cơ bản biến tần Cutes CT2000 FG FP Biến tần Cutes ct2000 fg fp có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-cutes-ct2000-fg-fp/

0948.956.835