CÁP LẬP TRÌNH USB SC09 FX & A SERIES

Mã: USB – SC09 FX&A Series Miêu tả: Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng USB sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX0S/1S/0N/1N/2N/3U và dòng A Series Giá: 880,000 VNĐ / bộ Download: USB_DRIVE

CÁP LẬP TRÌNH USB SC09 FX & A SERIES

Mã: USB – SC09 FX&A Series Miêu tả: Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng USB sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX0S/1S/0N/1N/2N/3U và dòng A Series Giá: 880,000 VNĐ / bộ Download: USB_DRIVE

CÁP LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI USB/SC09 FX SERIES

Mã: USB – SC09 FX Series Miêu tả: Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng USB sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX0S/1S/0N/1N/2N/3U Giá: 660,000 VNĐ/ bộ Download: USB_DRIVE

CÁP LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI USB QC30RC

CÁP LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI USB QC30RC Mã: USB – QC30R2 Miêu tả: Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng USB sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi QCPU (Qmode), QCPU (A Mode), QCPU (QnACPU) Download: USB_DRIVE Giá: 1,100,000 VNĐ/ bộ

CÁP LẬP TRÌNH RS232 SC09 FX & A SERIES

Mã: RS232 – SC09 FX&A Series Miêu tả: Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng RS232 sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX0S/1S/0N/1N/2N/3U và dòng A Series Download: USB_DRIVE Giá: 440,000 VNĐ

CÁP LẬP TRÌNH RS232 SC09 FX & A SERIES

Mã: RS232 – SC09 FX&A Series Miêu tả: Cáp lập trình PLC Mitsubishi cổng RS232 sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX0S/1S/0N/1N/2N/3U và dòng A Series Download: USB_DRIVE Giá: 440,000 VNĐ

0948.956.835Chat Zalo