Cảm biến quang – Thuật ngữ hay dùng

1. Chế độ Dark-On & Light-On:

  • Dark-On
Loại thu phát Loại khuếch tán
dark on  dark-on
Có vật→không thu được Ánh sáng →Dark→On
Không có vật→không thu được ánh sáng→Dark→ON
  • Light-On
Loại thu phát Loại khuếch tán
light on 1 light on 2
 Không có vật→thu được ánh sáng→Light →ON
 Có vật → thu được ánh sáng→Light →ON

 2. Vùng Chết (Dead Zone – vùng sensor không hoạt động):

Là vùng không hoạt động, nằm ngoài vùng phát, vùng thu và nằm gần thấu kính.
Sensor không phát hiện được vật trong vùng này.

vung chet sensor

3. Thời Gian Đáp Ứng (Response Time):

Là khoảng thời gian trì hoãn từ khi ánh sáng nhận vào đến lúc ngõ ra điều khiển được kích hoạt hoặc reset

 

thoi gian dap ung sensor

4. Vị trí đặt sensor quang:

Lắp đặt sensor tùy theo hướng di chuyển của vật. Sensor nên đặt vuông góc với hướng dichuyển của vật

lap sensor

 

 

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cam-bien-quang-thuat-ngu-hay-dung/

0948.956.835
%d bloggers like this: