Cảm biến mới ra mắt của Omron 11-2009

Trong tháng 11-2009, Omron Nhậtt bản ra mắt mộtt số sản phẩm cảm biến phục vụ cho một số   ngành đặc thù, trong đó có:

1/ Cảm biến cho cylinder E2SS:

đây là sản phầm đầu tiên ch

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cam-bien-moi-ra-mat-cua-omron-11-2009/

0948.956.835
%d bloggers like this: