Cài đặt DIP Switch

Để thực hiện việc cài đặt sử dụng DIP switch, Switch 1 phải bật ON (cho phép).

 

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cai-dat-dip-switch/

0948.956.835
%d bloggers like this: