Cảm biến quang Phản xạ gương E3F3

E3F3-R61 2M

Loại phản xạ gương 3m, NPN

Nguồn cấp: 12~24VDC

Nguồn sáng: Red LED

Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Dark-On

Thời gian đáp ứng: 1ms max.

Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực

Chức năng chỉnh độ nhạy: Không

Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC

IEC 60529, IP66

 E3F3-R81 2M

Loại phản xạ gương 3m, PNP

Nguồn cấp: 12~24VDC

Nguồn sáng: Red LED

Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Dark-On

Thời gian đáp ứng: 1ms max.

Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực

Chức năng chỉnh độ nhạy: Không

Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC

IEC 60529, IP66

* Phụ kiện đặt hàng riêng nếu cần

Gương  E39-R1, E39-R3

Gương (loại băng) E39-RS1, E39-RS2, E39-RS3

Nắp thấu kính E39-F31

Tấm gá Y92-B18

Chú thích:  E39-R1 có kèm với E3F3-R61 và E3F3-R81

E3F3-R11 2M

Loại phản xạ gương 3m, PNP

Nguồn cấp: 12~24VDC

Nguồn sáng: Red LED

Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On

Thời gian đáp ứng: 1ms max.

Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực

Chức năng chỉnh độ nhạy: Không

Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC

IEC 60529, IP66

 

E3F3-R12 2M

Loại phản xạ gương 2m, NPN. Chức năng M.S.R

Nguồn cấp: 12~24VDC

Nguồn sáng: Red LED

Có chức năng chống nhiễu M.S.R

Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On

Thời gian đáp ứng: 1ms max.

Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực

Chức năng chỉnh độ nhạy: Không

Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC

IEC 60529, IP66

* Phụ kiện đặt hàng riêng nếu cần

Gương  E39-R1, E39-R3

Gương (loại băng) E39-RS1, E39-RS2, E39-RS3

Nắp thấu kính E39-F31

Tấm gá Y92-B18

Chú thích:  E39-R1 có kèm với E3F3-R61 và E3F3-R81

E3F3-R31 2M

Loại phản xạ gương 3m, PNP

Nguồn cấp: 12~24VDC

Nguồn sáng: Red LED

Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On

Thời gian đáp ứng: 1ms max.

Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực

Chức năng chỉnh độ nhạy: Không

Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC

IEC 60529, IP66

 

E3F3-R32 2M

Loại phản xạ gương 2m, PNP. Chức năng M.S.R

Nguồn cấp: 12~24VDC

Nguồn sáng: Red LED

Có chức năng chống nhiễu M.S.R

Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On

Thời gian đáp ứng: 1ms max.

Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực

Chức năng chỉnh độ nhạy: Không

Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC

IEC 60529, IP66

 

* Phụ kiện đặt hàng riêng nếu cần

Gương  E39-R1, E39-R3

Gương (loại băng) E39-RS1, E39-RS2, E39-RS3

Nắp thấu kính E39-F31

Tấm gá Y92-B18

Chú thích:  E39-R1 có kèm với E3F3-R61 và E3F3-R81

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.956.835Chat Zalo