Injection Molding Card

I/O Extension Card

Frequency Inverter Injection Molding Card CHV100 ZS  Card đầu vào tín hiệu Inverter I O Extension Card Card mở rộng đầu ra I/O

Speed Control, PG Card

Tension Control Card

Speed Control PG Card Card điều khiển tốc độ PG

Communication Card

Water Supply Control Card

AC Drives Serial Communication Card CHV100 COM  Card truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *