Biến tần Fuji Frenic-Ace

Biến tần Frenic-Ace

Tài liệu biến tần FRENIC-Ace

– Dãy công suất: 30 – 110 kW

– Frenic-Ace là dòng biến tần thích hợp cho các ứng dụng rộng rãi từ tải nhẹ đến tải nặng

– ND: Normal Duty – tải nhẹ

– HD: Heavy Duty – tải nặng

– HND: High Carier frequency normal duty – tải nhẹ, tần số sóng mang cao

– HHD: High Carier frequency heavy duty – tải nặng, tần số sóng mang cao

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-fuji-frenic-ace/

0948.956.835
%d bloggers like this: