Kết quả học tập

Kết quả Học tập Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn có thể: Nhận biết cách sản xuất và đo lường điện, và phân biệt giữa điện áp, dòng điện và công suất cũng như các dụng cụ dùng để đo lường các thuộc tính của chúng.  Xác định các thành phần của bộ…..

Giới thiệu

Kết quả Học tập Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn có thể: Nhận biết cách sản xuất và đo lường điện, và phân biệt giữa điện áp, dòng điện và công suất cũng như các dụng cụ dùng để đo lường các thuộc tính của chúng.  Xác định các thành phần của bộ…..

Nguyên lý và Công nghệ

Giới thiệu  Bộ Nguồn là gì và tại sao lại cần bộ nguồn? Một định nghĩa về Bộ Nguồn là … “một thiết bị cung cấp điện một chiều yêu cầu được chuyển đổi từ điện xoay chiều thương mại “… Để trả lời câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm…..

Cấu hình bộ nguồn

Giới thiệu Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu các bộ phận bên trong bộ nguồn, cách thức hoạt động của bộ nguồn,và cách nối dây. Bạn sẽ tìm hiểu một số thuật ngữ mới và áp dụng một số kiến thức mà bạn đã học được trong bài học trước. Lắp ráp Hình…..

0948.956.835Chat Zalo