«

»

Print this Bài viết

XS2C đầu nối cảm biến

Tài liệu tiếng anh XS2C đầu nối cảm biến

 • Đầu cáp nối cảm biến chuẩn M12
 • Loại dây nối có đường kính 3, 4, 6 mm có thể lựa chọn.
 • Loại đầu nối Female, kết nối các loại sensor connector Male
 • Loại đầu nối sensor điện AC hoặc DC
 • Đầu nối dạng thẳng hoặc co 900 có thể lựa chọn
 • Đạt tiêu chuẩn UL/CSA và dấu CE đạt độ kín tiêu chuẩn IEC IP67
 • Vỏ bọc bằng nhựa tổng hợp, nhiệt độ làm việc -10~550C
 • Một số model thông dụng:
  • XS2C-D4S1: loại 4 core Female, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 6mm
  • XS2C-D4S2: loại 4 core Female, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 6mm
  • XS2C-D4S3: loại 4 core Female, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 4mm
  • XS2C-D4S4: loại 4 core Female, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 4mm
  • XS2C-D4S5: loại 4 core Female, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 3mm
  • XS2C-D4S6: loại 4 core Female, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 3mm
  • XS2G-D4S1: loại 4 core male, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 6mm
  • XS2G-D4S2: loại 4 core male, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 6mm
  • XS2G-D4S3: loại 4 core male, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 4mm
  • XS2G-D4S4: loại 4 core male, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 4mm
  • XS2G-D4S5: loại 4 core male, đầu nối thẳng, nguồn DC, dây nối 3mm
  • XS2G-D4S6: loại 4 core male, đầu nối co 900, nguồn DC, dây nối 3mm

Permanent link to this article: http://banbientan.com/xs2c-dau-noi-cam-bien/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316