«

»

Print this Bài viết

Tùy chọn Hẹn giờ Tín hiệu Đầu ra

Tín hiệu đầu ra của bộ khuyếch đại E3X-DA-S có thể đáp ứng nhiều yêu cầu giao diện. Cảm biến cung cấp những tùy chọn sau:

  • TẠO trễ
  • NGẮT trễ
  • MỘT XUNG
  • TẠO trễ + NGẮT trễ

Có thể điều chỉnh thời gian từ 1ms đến 5 giây. 

Permanent link to this article: http://banbientan.com/tuy-chon-hen-gio-tin-hieu-dau-ra/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316