«

»

Print this Bài viết

Timer H3DKZ

Timer H3DKZ

Loại timer mới lắp trên thanh ray DIN, chỉều rộng tiêu chuẩn 22,5mm với các chế độ On-Delay (H3DKZ-A), Off-Delay (H3DKZ-H),

Twin Timer (H3DKZ-F) & Star-Delta (H3DKZ-G/GE)

với mức giá rất cạnh tranh

Dải điện áp đầu vào AC/DC rộng từ 24 – 240 VAC/DC

Dải thời gian từ 0,1s đến 1200h

Đầu đấu dây bảo vệ ngón tay

Tài liệu tiếng anh H3DKZ

Permanent link to this article: http://banbientan.com/timer-h3dkz/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316